Jan D. Bláha: Jak si místo kafemlejnku přivést do vesnice adventismus aneb pohnutá etnohistorie komunity Nungon na Nové Guineji

  • Datum: 24. duben 15:00
  • Místo konání: FF UJEP, A 306
  • Formát akce: přednáška, celofakultní PVK
  • Web: http://ff.ujep.cz/7-ff/8541-prednasky-celofakultniho-pvk-v-ls-2018-2019
  • Pořadatel: FF UJEP
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: studenti, veřejnost