Kaffeehausgespräche: Chaos-Theorie

  • Datum: 26. září
  • Místo konání: Kavárna Resslovka
  • Formát akce: debata
  • Pořadatel: KGER FF UJEP
  • Kontakt: Karin Wozonig -
  • Cílová skupina: studenti, akademická i neakademická veřejnost