Koncert na počest prof. Tomáše Fialy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně