Kultura německé menšiny v Československu 1945-1989 na základě analýzy konkrétních aktivit v centru i regionech