Města dobývaná, dobytá a okupovaná - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně