Narození Krista ve výtvarném umění — Gloria in excelsis Deo — prof. Jan Royt

  • Datum: 13. prosinec 17:00
  • Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem
  • Formát akce: přednáška - Významný český historik umění a toho času prorektor Univerzity Karlovy prof. Jan Royt, který již dlouhá léta přenáší dějiny umění též na katedře historie Filozofické fakulty UJEP, se zaměří na ikonografii Narození Krista ve středověkém evropském i českém umění. Přednáška bude doprovozena bohatým obrazovým materiálem, na kterém bude vysvětlen vývoj tohoto námětu i jeho význam pro křesťanské umění. Vstupné 20 Kč.
  • Web: http://ff.ujep.cz/ff/aktuality/8360-narozeni-krista-ve-vytvarnem-umeni-gloria-in-excelsis-deo
  • Pořadatel: FF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: Akademická i neakademická veřejnost