Německý jazyk v českých zemích: minulost a přítomnost

  • Datum: 27. listopad 15:00
  • Místo konání: FF A219
  • Formát akce: přednáška
  • Web: http://ff.ujep.cz/celofakultni-pvk-v-zs-2019-2020
  • Pořadatel: FF UJEP
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: Akademická i neakademická veřejnost