Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021

  • Datum: 21. říjen
  • Místo konání: Kampus UJEP, budova MFC
  • Formát akce: Konference bude v hybridním formátu – na místě i on-line
  • Web: https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2021/10/Mezinárodní-vědecká-konference-FZS-UJEP.pdf
  • Pořadatel: Fakulta zdravotnických studií
  • Cílová skupina: Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry a studenty nelékařských zdravotnických oborů.