Palachův týden na FUD+FF UJEP

  • Datum: 16. leden --- ujep si připomene 50 let od smrti jana palacha --- při příležitosti 50. výročí sebeupálení jana palacha si filozofická fakulta spolu s fakultou umění a designu připomenou jeho odkaz a vliv na společenské události od roku 1969 po současnost. události spojené s osobností a činem jana palacha si budou studenti připomínat 16. ledna od 13:00. sejdou se před budovou fud, kde si budou předávat symbolické světlo, které je dovede do atria filozofické fakulty. zde od 13.30 proběhne beseda reflektující tehdejší dobu a význam palachova činu. na besedu naváže od 14:15 v prostorách ff promítání snímku jan palach. „jan palach chtěl svým šokujícím činem vyburcovat tehdejší veřejnost z rezignace, do které se začala propadat po srpnové okupaci. svou nejzazší obětí se snažil probudit svědomí národa a varovat před lhostejností a beznadějnou skepsí. jeho oběť a vzkaz českému národu má smysl i po padesáti letech, a i proto na jeho odkaz v tomto týdnu vzpomínáme“ říká dr. barbora řebíková z filozofické fakulty.
  • Místo konání: FUD + FF (foyer, A118)
  • Formát akce: shromáždění, debata, film
  • Web: https://fud.ujep.cz/aktualne/palachuv-tyden-na-fud-ff-ujep/
  • Pořadatel: FUD + FF
  • Kontakt: ,
  • Cílová skupina: veřejnost