Pěšky přes Kavkaz – od moře k moři

  • Datum: 20. 3. 2018, 17:00 hod
  • Místo konání: Vědecká knihovna UJEP
  • Formát akce: přednáška Viktorie Hlaváčkové
  • Web: http://cestatam.wixsite.com/cesta-tam
  • Pořadatel: Vědecká knihovna UJEP
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: veřejnost, studenti