Přednáška prof. Alexandry Geisler: Social work as a human rights profession demand or overload? - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Přednáška prof. Alexandry Geisler: Social work as a human rights profession demand or overload?