Přednáška prof. Johna Sheehana, experta z University of Technology Sydney

  • Datum: 20. listopad od 16:00 hodin, mo 409
  • Místo konání: FSE UJEP, MO 409
  • Formát akce: Přednáška
  • Web: http://www.fse.ujep.cz/cz/novinky/doktorandy-na-fse-prijedou-vyucovat-experti-z-australie-a-nizozemi.html?id=234
  • Pořadatel: FSE UJEP
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: studenti FSE UJEP, široká veřejnost