Příroda a životní prostředí v preprimárním a primárním vzdělávání

  • Datum: 19. duben
  • Místo konání: Pedagogická fakulta, Hoření 13, učebna KA
  • Pořadatel: KPR PF UJEP
  • Kontakt: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D., 475282321,