Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. a Mgr. Vilém Zábranský. Ph.D. — Mapa Mikuláše Klaudyána jako obraz jagellonských Čech

  • Datum: 31. říjen 15:00
  • Místo konání: FF UJEP A 306
  • Formát akce: celofakultní PVK - Připomínáme 500 let od vydání Klaudyánovy mapy Čech, prvního přehledného, tištěného kartografického díla, zobrazujícího Čechy spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobou.
  • Web: http://ff.ujep.cz/ff/aktuality/8121-prehled-prednasek-v-ramci-celofakultniho-pvk-zs-2018-2019
  • Pořadatel: FF UJEP
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: studenti, akademická i neakademická veřejnost