Radka Marková — ČTK – moderní médium se stoletou historií

  • Datum: 24. říjen 15:00
  • Místo konání: FF UJEP A 306
  • Formát akce: celofakultní PVK - Česká tisková kancelář oslaví letos 28. října sto let od svého založení, vznikla ve stejný den jako samostatné Československo. U příležitosti tohoto jubilea Vás zveme na přednášku šéfredaktorky zpravodajství ČTK Radky Markové, s následnou diskusí. Dozvíte se mimo jiné: - jak se prolínaly dějiny národní tiskové agentury s dějinami Československa a České republiky. - jaké bylo postavení ČTK v osudových osmičkách 20. století. - jak funguje ČTK v současnosti, jaké je její postavení v české mediální krajině.
  • Web: http://ff.ujep.cz/ff/aktuality/8121-prehled-prednasek-v-ramci-celofakultniho-pvk-zs-2018-2019
  • Pořadatel: FF UJEP, ČTK
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: studenti, akademická i neakademická veřejnost