Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517–1945)

  • Datum: 18. květen - 19. květen
  • Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem
  • Formát akce: konference
  • Web: http://ff.ujep.cz
  • Pořadatel: filozofická fakulta
  • Kontakt: doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.,
  • Cílová skupina: odborná veřejnost