Smart City: Možnosti interdisciplinarity

  • Datum: 25. duben 10:00 - 13:00 hodin
  • Místo konání: FSE UJEP, MO 223
  • Formát akce: workshop
  • Web: http://www.fse.ujep.cz/cz/novinky/smart-city:-moznosti-interdisciplinarity.html?id=273
  • Pořadatel: FSE UJEP
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: zaměstnanci i studenti UJEP, zájemci z řad veřejnosti.