Studentská vědecká konference 2020 – Polytechnická sekce