Tvorba bulharských ozdob marteniček

  • Datum: 24. 4. 2018, od 14:00 hod
  • Místo konání: Vědecká knihovna UJEP
  • Formát akce: workshop Nadia Surel
  • Kontakt: