Ústecká Noc vědců - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Ústecká Noc vědců

  • Datum: 30. září noc vědců 2022, téma: všemi smysly
  • Místo konání: Kampus UJEP
  • Formát akce: Hybridní forma
  • Web: https://www.nocvedcu.cz/
  • Pořadatel: UJEP