Vědecký jarmark FSE UJEP

  • Datum: 8. listopad 16:00 - 18:00 hodin
  • Místo konání: 4. patro FSE UJEP
  • Formát akce: jarmark, přednáška
  • Web: http://www.fse.ujep.cz/cz/novinky/vedecky-jarmark-na-fse.html?id=230
  • Pořadatel: FSE UJEP, referát pro vědu a výzkum
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: studenti, pedagogové UJEP, široká veřejnost