Vernisáž výstavy NPÚ: Ante et post velvet - Sametová revoluce a památky v severozápadních Čechách - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Vernisáž výstavy NPÚ: Ante et post velvet – Sametová revoluce a památky v severozápadních Čechách