Víno jako kulturní fenomén ve městech od středověku do 19. století