Workshop: Příprava, charakterizace a aplikace katalytických nanomateriálů a prášků - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Workshop: Příprava, charakterizace a aplikace katalytických nanomateriálů a prášků

  • Datum: 14. březen 13:00
  • Místo konání: PřF UJEP, budova České mládeže 8, Ústí nad Labem, místnost č. CN-345
  • Formát akce: Workshop
  • Pořadatel: Katedra fyziky - oddělení experimentální fyziky PřF UJEP