Workshop - UNIQSURF - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Workshop – UNIQSURF

  • Datum: 21. září
  • Místo konání: Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO)
  • Formát akce: Workshop
  • Pořadatel: PřF UJEP