Osvědčení a potvrzení

Osvědčení o absolvování U3V

Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku UJEP získá posluchač U3V, pokud splní následující podmínky:

  1.  úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání ukončeného maturitní zkouškou (doloží kopií maturitního vysvědčení)
  2. absolvuje kurz v celém rozsahu dvouletého cyklu (získal minimálně 50 % docházky v semestru), pozn. účast posluchače na přednášce/cvičení je doložen podpisem v prezenční listině
  3. odevzdá v daném termínu diplomovou práci, která je tematicky zaměřená k absolvovanému kurzu; informace o rozsahu, způsobu vyhotovení diplomové práce posluchač získá v rámci kurzu Diplomový seminář.
  4. absolvuje kurz Diplomový seminář (získá minimálně 50% docházky – posuzuje se z prezenčních listin kurzu) = promoce a obdržení Osvědčení o absolvování U3V UJEP.

Potvrzení o absolvování kurzů

  1. získá posluchač, který získá minimálně 50 % docházky v semestru, pozn. účast posluchače na přednášce/cvičení je doložen podpisem v prezenční listině, jiné podmínky pro získání nejsou
  2. potvrzení vydává kancelář U3V na konci dvouletého cyklu