Psychologické poradenství - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství zajišťuje tým poradců s kvalifikací v oboru psychologie, psychoterapie a psychologického poradenství. Primárním cílem je pomáhat studentům co nejlépe se adaptovat na podmínky studia a doprovázet je nejenom při nejrůznějších studijních a osobních nesnázích, ale také při hledání a naplňování jejich tvůrčího potenciálu. Odbornou psychologickou pomoc poskytuje poradna ovšem také akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům UJEP. 

Psychologické poradenství je poskytováno v těchto oblastech: 

A. Studijní problémy 

 • Strategické učení
 • Zvládání studijních problémů 
 • Time management

B. Zvládání zátěže 

 • Řešení konfliktů 
 • Řešení frustračních situací 
 • Strategie zvládání stresu 

C. Řešení osobních problémů 

 • Sebevědomí 
 • Motivace 
 • Sebeprezentace 

D. Řešení vztahových problémů 

 • Rodinné problémy 
 • Partnerské problémy 
 • Problémy s lidmi kolem sebe 

E. Psychohygiena 

 • Aplikace relaxačních technik dle potřeby a využitelnosti 

F. Psychomotorické aktivity 

 • Pohybová výchova podporující harmonický rozvoj osobnosti 

Psychologické poradenství je podporováno psychodiagnostikou k zmapování schopností jedince, jeho zdrojů a potenciálu.

Pro domluvení schůzky kontaktujte prosím pracovníky psychologické poradny na e-mailu