Příprava strategického projektu RUR – region univerzitě, univerzita regionu

Název výzvy: Předprojektová příprava strategických projektů – 8.1
Registrační číslo: 1219100016
Datum zahájení realizace: 1. 3. 2022
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2022

Poskytovatel: SFŽP ČR

Rozpočet projektu: 2 359 500,00 Kč
Spoluúčast UJEP: 10 %
Dotace pro UJEP: 2 123 550,00 Kč

Anotace projektu:

Projekt je prioritně orientován na přípravu jedné studie proveditelnosti a realizaci vstupních analýz pro Strategický projekt, který bude financovaný z Fondu spravedlivé transformace a bude realizovaný v Ústeckém kraji. Hlavní zacílení bude na tři oblasti, tedy na Creative People (kreativní lidé), Creative Community (kreativní společnost) a Creative environment (kreativní prostředí).

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.