Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami

Pracoviště univerzitního centra podpory pro studenty s SP garantuje odbornou podporu uchazečům a studentům se specifickými potřebami — těm, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžadují modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Své služby nabízíme uchazečům o studium a studentům:

Podívejte se na naše ÚVODNÍ VIDEO

Pro bližší informace můžete také kontaktovat pracovníky Poradenského centra UJEP:

Mgr. Vladimír Řáha
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E: 
Pasteurova 771/3
400 96 Ústí nad Labem

Ing. Stanislava Muláčková
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 602 630 953
E:
Pasteurova 771/3
400 96 Ústí nad Labem

Konzultační hodiny:
Út – čt 9:00 – 15:00, dále dle dohody