Zahraniční studenti

Studium v cizím jazyce/Study in foreign languages:

Fakulta umě­ní a designu/Faculty of Art and Design

Navazující magis­ter­ské stu­di­um v ang­lic­kém jazy­ce / Follow-up master’s stu­dy in English:
pre­zenč­ní stu­di­um / full-time study

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Fine Arts
Studijní obor / Field of stu­dy: Photography and Time-Based media – Photography

Filozofická fakulta/Faculty of Philosophy

Doktorské stu­di­um v němec­kém jazy­ce / Doktorandenstudium in Deutsch
pre­zenč­ní a kom­bi­no­va­né stu­di­um/­Prä­senz- und Fernstudium

Studijní pro­gram / Studiengang: Historiche Wissenschaft
Studijní obor / Studienfach: Tschechische Geschichte

Pedagogická fakulta/Faculty of Education

Bakalářské stu­di­um v ang­lic­kém jazy­ce / Bacherol stu­dy in English:
pre­zenč­ní a kom­bi­no­va­né stu­di­um/­full-time or com­bi­ned study

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Special Education
Studijní obor / Field of stu­dy: Special Education – Intervention

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Specialization in Education
Studijní obo­ry / Fields of stu­dy: Social Pedagogy; English Language and Literature; Art Education; Art Education in Helping Professions

Navazující magis­ter­ské stu­di­um v ang­lic­kém jazy­ce / Follow-up master’s stu­dy in English:
pre­zenč­ní stu­di­um / full-time study

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Physical Education and Sport
Studijní obor / Field of stu­dy: Sport and Health

Navazující magis­ter­ské stu­di­um v ang­lic­kém jazy­ce / Follow-up master’s stu­dy in English:
pre­zenč­ní a kom­bi­no­va­né stu­di­um / full-time or com­bi­ned study

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Primary School Teacher Education
Studijní obor / Field of stu­dy: Teaching English Language and Literature for Primary Schools

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Special Education
Studijní obor / Field of stu­dy: Special Education – Counselling

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Specialization in Education
Studijní obor / Field of stu­dy: Social Pedagogy

Doktorské stu­di­um v ang­lic­kém jazyce/Doctoral stu­dy in English
pre­zenč­ní a kom­bi­no­va­né stu­di­um/­full-time or com­bi­ned study

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Specialization in Education
Studijní obo­ry / Fields of stu­dy: Music Theory and Pedagogy; Theory of Arts and Crafts; Methodology of Primary Science Education

Přírodovědecká fakulta/Faculty of Science

Bakalářské stu­di­um v ang­lic­kém jazy­ce / Bacherol stu­dy in English:
pre­zenč­ní stu­di­um / full-time study

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me:  Physics
Studijní obor / Field of stu­dy: Physics

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Applied Physics
Studijní obo­ry / Fieldy of stu­dy: Applied Computer Modelling; Applied Nanotechnology

Navazující magis­ter­ské stu­di­um v ang­lic­kém jazy­ce / Follow-up master’s stu­dy in English:
pre­zenč­ní stu­di­um / full-time study

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Physics
Studijní obor / Field of stu­dy: Computer Modelling in Science and Technology

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Nanotechnology
Studijní obor / Field of stu­dy: Applied Nanotechnology

Doktorské stu­di­um v ang­lic­kém jazyce/Doctoral stu­dy in English
pre­zenč­ní a kom­bi­no­va­né stu­di­um/­full-time or com­bi­ned study

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Physics
Studijní obor / Field of stu­dy: Computer Methods in Science and Technology

Studijní pro­gram / Study pro­gra­m­me: Nanotechnology
Studijní obor / Field of stu­dy: Applied Nanotechnology