Zahraniční studenti

Studium v cizím jazyce/Study in foreign languages:

Fakulta umění a designu/Faculty of Art and Design

Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master’s study in English:
prezenční studium / full-time study

Studijní program / Study programme: Fine Arts
Studijní obor / Field of study: Photography and Time-Based media – Photography

Filozofická fakulta/Faculty of Philosophy

Doktorské studium v německém jazyce / Doktorandenstudium in Deutsch
prezenční a kombinované studium/Präsenz- und Fernstudium

Studijní program / Studiengang: Historiche Wissenschaft
Studijní obor / Studienfach: Tschechische Geschichte

Pedagogická fakulta/Faculty of Education

Bakalářské studium v anglickém jazyce / Bacherol study in English:
prezenční a kombinované studium/full-time or combined study

Studijní program / Study programme: Special Education
Studijní obor / Field of study: Special Education – Intervention

Studijní program / Study programme: Specialization in Education
Studijní obory / Fields of study: Social Pedagogy; English Language and Literature; Art Education; Art Education in Helping Professions

Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master’s study in English:
prezenční studium / full-time study

Studijní program / Study programme: Physical Education and Sport
Studijní obor / Field of study: Sport and Health

Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master’s study in English:
prezenční a kombinované studium / full-time or combined study

Studijní program / Study programme: Primary School Teacher Education
Studijní obor / Field of study: Teaching English Language and Literature for Primary Schools

Studijní program / Study programme: Special Education
Studijní obor / Field of study: Special Education – Counselling

Studijní program / Study programme: Specialization in Education
Studijní obor / Field of study: Social Pedagogy

Doktorské studium v anglickém jazyce/Doctoral study in English
prezenční a kombinované studium/full-time or combined study

Studijní program / Study programme: Specialization in Education
Studijní obory / Fields of study: Music Theory and Pedagogy; Theory of Arts and Crafts; Methodology of Primary Science Education

Přírodovědecká fakulta/Faculty of Science

Bakalářské studium v anglickém jazyce / Bacherol study in English:
prezenční studium / full-time study

Studijní program / Study programme:  Physics
Studijní obor / Field of study: Physics

Studijní program / Study programme: Applied Physics
Studijní obory / Fieldy of study: Applied Computer Modelling; Applied Nanotechnology

Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master’s study in English:
prezenční studium / full-time study

Studijní program / Study programme: Physics
Studijní obor / Field of study: Computer Modelling in Science and Technology

Studijní program / Study programme: Nanotechnology
Studijní obor / Field of study: Applied Nanotechnology

Doktorské studium v anglickém jazyce/Doctoral study in English
prezenční a kombinované studium/full-time or combined study

Studijní program / Study programme: Physics
Studijní obor / Field of study: Computer Methods in Science and Technology

Studijní program / Study programme: Nanotechnology
Studijní obor / Field of study: Applied Nanotechnology