Zahraniční studenti - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Zahraniční studenti

Studium v cizím jazyce/Study in foreign languages:

Fakulta sociálně ekonomická/Faculty of Social and Economic Studies

Doktorské studium v anglickém jazyce/Doctoral study in English
prezenční a kombinované studium/full-time or combined study

Studijní program / Study programme: Regulation and Behavioural Studies

Fakulta umění a designu/Faculty of Art and Design

Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master’s study in English:
prezenční studium / full-time study

Studijní program / Study programme: Fine Art

Filozofická fakulta/Faculty of Philosophy

Doktorské studium v německém jazyce / Doktorandenstudium in Deutsch
prezenční a kombinované studium/Präsenz- und Fernstudium

Studijní program / Studiengang: Historiche Wissenschaft
Studijní obor / Studienfach: Tschechische Geschichte

Přírodovědecká fakulta/Faculty of Science

Doktorské studium v anglickém jazyce/Doctoral study in English
prezenční studium/full-time  study

Studijní program / Study programme: Computer Modelling in Science and Technology

Doktorské studium v anglickém jazyce/Doctoral study in English
prezenční a kombinované studium/full-time or combined study

Studijní program / Study programme: Geographies in Transformations