Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) UJEP Ústí nad Labem

adresa: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO: 44555601       web: http://u3v.ujep.cz    www.ujep.cz

číslo účtu U3V: 107-5195930277/0100 (kód banky), variabilní symbol 2217341001 (do poznámky jméno posluchače)

_______________________________________________________________________________________

Místa výuky Univerzity třetího věku UJEP v Ústí nad Labem akademický rok 2015/2016

Ústí nad Labem - výuka probíhá převážně v areálu Kampusu, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem (dále v DDM UL, Velká Hradební; budova UJEP, Hoření 13; tělocvična posilovny Zimního stadionu UL; Golf resort Všebořice)

kurzy s místem výuky v UL (přehled najdete v rozvrhu)

____________________________________________________________________________

Roudnice nad Labem

1. výuka probíhá v Kulturním zařízení města Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice nad Labem

realizovaný kurz: KZM4 Psychologie

2. výuka probíhá v Podřipském muzeu, Náměstí Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem

realizovaný kurz: PM4 Hrady známé a neznámé

____________________________________________________________________________

Kadaň - výuka probíhá v Kulturním zařízení Kadaň, Čechova 147, 432 01 Kadaň

realizované kurzy: KZK1 Příběhy dějin; KZK3 Společnost, věda a kultura

____________________________________________________________________________

Žatec - kurz UK19 Textilní tvorba

____________________________________________________________________________

Osvědčení o absolvování U3V nebo potvrzení o absolvování kurzů

Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku UJEP

získá posluchač U3V, pokud splní následující podmínky:

1. úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání ukončeného maturitní zkouškou (doloží kopií maturitního vysvědčení)

2. absolvuje kurz v celém rozsahu dvouletého cyklu (získal minimálně 50 % docházky v semestru), pozn. účast posluchače na přednášce/cvičení je doložen podpisem v prezenční listině

3. odevzdá v daném termínu (pro dvouletý cyklus 2015 - 2017 do 31. 3. 2017) diplomovou práci, která je tematicky zaměřená k absolvovanému kurzu; informace o rozsahu, způsobu vyhotovení diplomové práce posluchač získá v rámci kurzu Diplomový seminář (posluchač si ho zapíše v zimním semestru 2016/2017)

4. absolvuje kurz Diplomový seminář v zimním semestru 2016/2017 (získá minimálně 50% docházky - posuzuje se z prezenčních listin kurzu)

= promoce v Císařském sále muzea v Ústí nad Labem a obdržení Osvědčení o absolvování U3V UJEP

Potvrzení o absolvování kurzů

1. získá posluchač, který získá minimálně 50 % docházky v semestru, pozn. účast posluchače na přednášce/cvičení je doložen podpisem v prezenční listině, jiné podmínky pro získání nejsou

2. potvrzení vydává kancelář U3V na konci dvouletého cyklu (květen - červen 2017)

_______________________________________________________________________________________

Personální složení kanceláře U3V

Bc. Dana Masopustová - vedoucí OCV
telefon: 727 812 381, 475 286 238
mail:      dana.masopustova@ujep.cz
web:      http://u3v.ujep.cz

____________________________________________________________________________

Úřední hodiny kanceláře U3V v akademickém roce 2015/2016

(pokud chcete zaplatit poplatek za kurzy, můžete přijít mimo úřední hodiny)

Pondělí: 13:00 - 14:30
Úterý: 13:00 - 15:00
Středa: 12:00 - 14:00
Čtvrtek: 12:00 - 14:00
Pátek: zavřeno

__________________________________________________________________________________

Vědecká knihovna UJEP

Posluchači Univerzity třetího věku musí sebou do knihovny donést průkazovou fotografii a poplatek 50,- Kč.

Přímo v knihovně budou zaregistrováni a bude jim vystaven průkaz pro zapůjčení knih.