OP VVV_REG BES

Název pro­jek­tu:

Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia

Řešitel:

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_018/0002727

Součást: FSE

Doba rea­li­za­ce: 1. 6. 2017 – 30. 6. 2023

Rozpočet pro­jek­tu: 10.642.762,45

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 9.861.355,73 Kč

Anotace pro­jek­tu: