Výběrové řízení na pronájem prostor za účelem provozování Dětské skupiny

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásila výběrové řízení na pronájem nebytových prostor, o celkové rozloze 115,46 m2, v přízemí budovy č. p. 1063 v ulici Brněnská v Ústí nad Labem.

Vítězný uchazeč, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva, bude oprávněn tyto prostory užívat výhradně k provozu Dětské skupiny.

Konkrétní informace jsou dostupné ve vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Prokop
tel.:475 286 373; 601 321 730