Poděkování za pomoc při výzkumu partnerských vztahů

V roce 2017 proběhla velká dotazníková šetření týkající se vztahů mezi partnery. Těch dobrých i těch špatných, toho, jak si představujeme ideální vztahy, i toho, co ve skutečnosti je nebo bylo.

Děkuji všem, kteří nám pomohli při výzkumu vyplněním dotazníku. Děkuji také všem, kdo dotazník pomáhali šířit po sociálních sítích lidem, kteří zažili trápení ve vztahu.

S vaší pomocí jsme získali mnoho důležitých dat. Výzkum ukázal sílu sociálních sítí, neboť jejich prostřednictvím odpovědělo mnohem více lidí, než kolik reagovalo na reklamní banner s odkazem na dotazník umístěný na webových stránkách pro ženy.

Druhý dotazník by rozeslán všem studentům univerzity. Mohli vybírat symboly, posuzovat obrázky, symboly a odpovídat na netradiční otázky. Účast byla opravdu velká a my za to mnohokrát děkujeme.

Děkujeme všem respondentům a přejeme jim do budoucna jen ty nejlepší vztahy s partnery i všemi okolo. Partnerské vztahy jsou jednou ze základních dimenzí našeho života, ať už je máme dobré, ne tak dobré nebo nám chybí.

S poděkováním a pozdravem doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D., katedra biologie, Přírodovědecká fakulta UJEP