Zpíváme pro Tebe – 6. benefiční koncert

V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se dne 1. března 2018 od 18:00 h uskuteční 6. benefiční koncert s názvem „Zpíváme pro Tebe“.

 Pořadatelem koncertu je již tradičně Ústecký dětský sbor UJEP z. s. Hlavními partnery pak jsou Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a její pedagogická fakulta.

Stejně jako v loňském roce i letos bude výtěžek koncertu předán, formou šeku, dvěma konkrétním potřebným dětem z ústeckého regionu. V roce 2018 to jsou Zuzanka a Amálka. Jejich maminky nám prozradily: „Zuzanka má kombinované postižení, jehož příčina je neznámá. Má hlubokou mentální retardaci, CVI, centrální poškození zraku a také špatně slyší. Co se pohybu týče, odpovídá 6 měsícům věku, neleze, nechodí, naštěstí už celkem obstojně sedí. Od miminka má reflux žaludku, takže je nutné, aby byla stále ve zvýšené poloze.“ Nemocnému děvčeti by pomohla polohovatelná postel. Jednak kvůli jejímu zvedání na vozík, ale zejména v období, kdy je nemocná a zvrací. Část finanční podpory by byla věnována také na odstranění bariér v domě, např. v koupelně.

Amálka byla do pěti a půl let naprosto zdravá, veselá holčička. V lednu 2015 jí lékaři diagnostikovali cukrovku prvního typu (diabetes mellitus 1) a nám se ze dne na den změnil život. Doživotní závislost na inzulínu, měření glykémie mnohokrát denně, rozpíchané prstíky, šest injekcí inzulínu denně, modřiny po vpichu po celém tělíčku, vážení každého jídla, každého kousnutí do jablka, nevyzpytatelné hypoglykémie a časté hyperglykémie, které neodvratně ničí její zdraví,“ říká její maminka. Navzdory těmto závažným obtížím je děvčátko velice silné, statečné a šikovné. Rodina se přitom potýká také s velkými finančními výdaji např. na proužky do glukometru, ale hlavně za senzory, protože počet hrazený pojišťovnou je pro Amálku nedostačující. Jenom za senzory doplácí okolo 22 000 Kč ročně.

Hlavní organizátorkou této záslužné akce je sbormistryně Ústeckého dětského sboru Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem paní PhDr. Martina Zemanová, Ph.D., členka katedry výchov uměním PF UJEP. „Velmi bychom si přáli, aby letošní výtěžek činil minimálně 130 tisíc korun,“ prozrazuje Martina Zemanová.

Na benefičním koncertě se opět představí Ústecký dětský sbor UJEP (sbormistři Martina a Petr Zemanovi, klavírista Václav Krahulík), ze známých osobnosti přislíbili účast Jan Šťastný, Kateřina Brožová, Daniela Šinkorová, Hanka Křížková, Bohuš Matuš, Jan Kopečný. Moderování koncertu se ujmou Jan Šťastný a Kateřina Brožová.

Důvěryhodnost benefičního koncertu podtrhne projekce krátkých dokumentů o Zuzance a Amálce, kterým je koncert určen. Divák tak uvidí, ke komu a proč putují jeho peníze. V závěru koncertu budou pak dívky s rodinami představeny přímo na jevišti ústeckého divadla, kde jim organizátoři předají šek.

 Myšlenka věnovat koncert konkrétnímu dítěti v sobě nenese jen prvek humanity a podpory, ale zároveň je pro členy dětského sboru příkladem, že i oni mohou pomoci potřebným, přestože sami ještě nevydělávají peníze. Silný moment dobrého skutku tak umocní zážitek všech přítomných, diváků i účinkujících,“ vysvětluje Martina.

Ti, kdo se nebudou moci z časových důvodů zúčastnit koncertu a přesto by chtěli Zuzanku a Amálku podpořit, mohou přispět na účet číslo: 43-8451510217/0100 (do textu pro příjemce uveďte „Pro Zuzanku a Amálku“). Aby byl splněn cíl koncertu, je třeba zaplnit divadlo do posledního místa. V pokladně Severočeského divadla ještě zbývá posledních cca 70 vstupenek (rezervace na tel.: +420 475 211 713, Út–Pá 11:30–17:00 h). Cena vstupenky je 300 Kč.

 Pro získání bližších informací o koncertě, možných finančních darech či kontaktu na rodiče obou dívek kontaktujte: PhDr. Martinu Zemanovou, Ph.D., 606 838 287,