Inovace středem pozornosti

Významným faktorem úspěšného podnikání je trvalé uplatňování inovací v technologiích, výrobě a výrobních službách, jakož i v celém systému řízení. Ústecká univerzita, spolu s dalšími devíti institucemi, usiluje o posílení výměny znalostí, technologií a inovací prostřednictvím přeshraničního projektu TRANS3Net.

Projekt se dotýká trojmezí Německa, Polska a České republiky (přesněji zasahuje Sasko-Dolní Slezsko-Ústecký kraj) a v budoucnu by mělo docházet k postupnému rozšiřování tohoto území. Díky projektu vznikla tzv. TRANS3Net síť, která posiluje spolupráci mezi vědou a hospodářstvím. Z toho by měly profitovat zejména malé a střední podniky.

Jednotliví účastníci  v oblasti výměny inovací o sobě často nevědí. Nevědí, které instituce hledají partnery ke spolupráci nebo kde je možnost využití přístrojového vybavení apod.,“ říká Ing. Petr Lauterbach. „Jazykové bariéry a vědomí rizik tak přispívají k teritoriální uzavřenosti a zabraňují přeshraniční spolupráci. To je zřejmé především u menších podniků, které se tak stávají uzavřenými jednotkami,“ doplňuje Ing. Lauterbach.

Zmiňovaná síť TRANS3Net napomáhá k odstranění překážek mezi malými či středními podniky a výzkumnými institucemi (vědou a hospodářstvím). Prvním krokem je webová stránka www.trans3net.eu, kde je v současné době, díky vytvořenému „atlasu“, již zastoupeno více než 60 institucí zajišťujících výměnu (transfer) znalostí, technologií a inovací z univerzit, výzkumných institucí, podniků, spolků a veřejné správy ze všech tří zemí. Každá instituce je zde představena krátkou propagací svých služeb, nabídky i poptávky. Zmíněný atlas je stále rozšiřován a slouží veřejným institucím jako praktický přehled potenciálních partnerů k navázání vhodného kontaktu pro zajištění inovací. Kromě toho jsou na portálu „trans3net“ zveřejňována také upozornění na akce v oblasti inovací a jejich výměny.

Jednou z nedávných úspěšných akcí projektu byla únorová prohlídka přístrojového vybavení UJEP na třech jejích fakultách. Zúčastnilo se jí 28 pracovníků institucí zabývajících se transferem inovací ze všech tří spolupracujících zemí. Další projektovou aktivitou bude například inovační burza dne 30. května 2018 v Děčíně s tematikou elektromobility.

Kontakt: Ing. Petr Lauterbach, , 475 283 187,   602,128 972