OP VVV_Asistenční voucher_NANOTECH

Název pro­jek­tu:
Příprava projektu NANOTECH
Řešitel:
prof. Ing. Štefan Michna, Ph.D.
Dotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690
Součást: Fakulta strojního inženýrství
Doba rea­li­za­ce: 1.1.2017 – 30.6.2017
Rozpočet pro­jek­tu: 355.900,00 Kč
Spoluúčast UJEP: 15 %
Dotace pro UJEP: 300. 000,00 Kč
Anotace pro­jek­tu:
Předmětem projektu je příprava kompletní projektové žádosti k strategickému projektu NANOTECH pro předložení do výzvy č. 48 Předaplikační výzkum pro ITI OP VVV.
Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690.