Vedení UJEP navštívilo Západočeskou univerzitu v Plzni

Ve středu 21. března přivítal rektor Západočeské univerzity (ZČU) Miroslav Holeček rektora UJEP Martina Baleje, který do Plzně zavítal společně s dalšími členy vedení ústecké univerzity.

Pobyt na plzeňské univerzitě byl pro vedení UJEP „oplacením“ návštěvy, kterou v Ústí nad Labem, na pozvání Martina Baleje, vykonalo vedení ZČU v prosinci 2016.

Obě univerzity mají své specifické regiony, spojuje je však víc než regionalita. Obě byly založeny v roce 1991 a počtem fakult (UJEP osm, ZČU devět) jsou taktéž obdobné. To předznamenává společné starosti i radosti.

Pracovní program, který byl dopředu formulován, tak zahrnoval současná nejpalčivější témata obou univerzit. Jednalo se o akreditacích studijních programů, hodnocení kvality i tvůrčí činnosti, ale také o evropských projektech a problematice GDPR. V diskusi byly otevřeny zajímavé možnosti vzájemné spolupráce, kterou vrcholní představitelé obou univerzit, samozřejmě, vítali.

„Možnost osobní výměny a sdílení zkušeností s plzeňskými kolegy byla pro nás již podruhé velmi přínosnou, ale také příjemnou zkušeností,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.  „Kromě ryze pracovního jednání pro nás kolegové z Plzně připravili zajímavé exkurze do svých úspěšných výzkumných center i na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara,“s poděkováním doplňuje rektor.