V univerzitní knihovně odstartovaly BULHARSKÉ DNY

Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá při příležitosti bulharského předsednictví Evropské unii BULHARSKÉ DNY. Záštitu nad nimi převzal velvyslanec BULHARSKÉ republiky v České republice, Latchezar Petkov.  

 Stalo se již tradicí, že Vědecká knihovna UJEP po celý měsíc duben a listopad věnuje pozornost státu, který právě předsedá Evropské unii. Nyní je na řadě Bulharsko.

Již od začátku měsíce je v prostorách volného výběru instalována fotografická výstava Reflexe, kterou knihovně zapůjčil Bulharský kulturní institut v Praze.

Po celý duben můžete v knihovně navštívit také výstavku publikací a bulharských artefaktů, které zapůjčila ze své osobní sbírky interiérová designérka bulharské původu žijící v Ústí nad Labem Nadia Surel.

Kulturní program Bulharských dnů na UJEP byl zahájen ve středu 4. 4. 2018   promítáním filmu Bulharsko z výšky. Prostřednictvím filmu byly prezentovány bulharské národní památky a turistické cíle pomocí nové a ve světě stále více oblíbenější technologie – dronu.

RNDr. Ivan Farský, CSc., z katedry geografie PřF UJEP připravil pro Bulharské dny přednášku Toulky Bulharskem, která se uskuteční dne 18. 4. 2018 od 15:00 h v počítačové studovně Vědecké knihovny UJEP.

Lukáš Zavřel, fotograf, absolvent FUD, bude v rámci své přednášky S Bulharkou v Bulharsku vyprávět o soužití se svojí manželkou bulharského původu dne 23. 4. 2018 od 17:00 h.

O den později v úterý 24. 4. 2018 ve 13:30 h  bude mít Vědecká knihovna UJEP čest přivítat velvyslance Bulharské republiky v ČR, Latchezera Petkova, a rektora UJEP, doc. Martina Baleje, kteří knihovnu v rámci Bulharský dnů na UJEP navštíví.

Bulharské tradiční jarní ozdoby marteničky si budou moci zájemci vytvořit pod vedením již výše zmíněné Nadii Surel  taktéž 24. 4. 2018 od 14:00 h ve skupinové studovně knihovny.

Všechny jmenované akce proběhnou v prostorách Vědecké knihovny UJEP na adrese: Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem, je bezplatná.

Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, tajemnice Vědecké knihovny UJEP, 475 286 012, , http://knihovna.ujep.cz