Mezinárodní konference psychomotoriky opět na UJEP

Již 9. ročník Mezinárodní konference psychomotoriky se koná na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to ve dnech 10.–11. dubna 2018. Letošním tématem je „Pohyb ve vývoji jedince”.

Myšlenka propojení pohybu a duševního zdraví má v Evropě mnohaletou tradici, ovšem stále je potřeba ji rozvíjet a šířit. To je cíl konference, kterou pořádá katedra psychologie Pedagogické fakulty UJEP za účelem prohlubování povědomí o pozitivních efektech přirozeného  pohybu na psychiku i tělo jedince, šíření základních myšlenek psychomotoriky, inspirování a podpory odborníků v jejich práci a sebe-rozvoji a pro možnost vzájemného sdílení zkušeností a zážitků v oblasti pracovního i osobnostního rozvoje.

Od roku 2010 se v rámci psychomotorické konference vystřídala na UJEP řada světových odborníků na zdravý pohyb jako pozitivní motivátor psychické vyrovnanosti. Jak se ukazuje, fenomén psychomotoriky má ve světě stále více zastánců. Svědčí o tom právě zájem o ústeckou konferenci.

Mezi hlavní letošní zahraniční hosty patří prof. Kallia Trouli z Krétské Univerzity v Řecku, která se specializuje na tělesnou a psychomotorickou výchovu v raném dětství. Dále Norové Geir Haakstad, pracuje jako pedagog a lektor na univerzitě v Diakonhjemmet v Oslu a zároveň působí v tamní nemocnici na oddělení Psychiatrie, a Ruben Verpelstad s přednáškou Pohybová aktivita: důležitá možnost léčby pro lidi s těžkým psychickým onemocněním, a také Mary-Anne Paterson, terapeutka a lektorka v oblasti sociálního umění z Velké Británie,“ říká organizátorka konference Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

Z řad českých kapacit se v Ústí nad Labem objeví doc. Hanka Dvořáková z PF Univerzity Karlovy v Praze, která svoji odbornost zaměřuje na tělesnou výchovu nejmenších dětí a v této oblasti také publikovala řadu výzkumných, vědeckých i metodických knih pro  rodiče i učitele, a zástupkyně ústecké univerzity doc. Běla Hátlová, která se zaměřuje na sportovní psychologii, psychologii zdraví a psychomotorickou terapii.

Součástí konference jsou nejen přednášky, ale také praktické prožitkové workshopy z oblasti psychomotoriky pro odborníky i širokou veřejnost. Je možné si tak na vlastní kůži prožít spojení se svým tělem při imaginačních, tanečních nebo výtvarných workshopech, v rámci mindfelness nebo při Tai Chi se seniory.

Mezinárodní konference psychomotoriky je doporučena Asociací klinických psychologů v systému celoživotního vzdělávání v oboru klinický psycholog.

Konference se koná na PF UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem. Více informací…