Zkamenělé České středohoří

V minulých desetiletích bylo v Českém středohoří cíleně zkoumáno přes padesát lokalit, kde se nacházejí zkamenělé pozůstatky třetihorních rostlin a živočichů. Jak ve čtvrtek 17. května návštěvníkům teplického Planetária prozradí (a na mnoha fotografiích ukáže) geolog, mineralog a sběratel minerálů Miroslav Radoň, došlo přitom k mnoha cenným objevům.

Ve své prezentaci seznámí nejprve návštěvníky stručně s geologií celého rozsáhlého vulkano-sedimentárního komplexu Českého středohoří, který je nedílnou součástí geologické struktury zvané oherský rift. Prostřednictvím snímků pak představí zejména výsledky zmíněného dlouhodobého průzkumu středohořské terciérní flóry a fauny, který přinesl objevy řady dosud neznámých lokalit a vedl i k popsání zcela nových, i když vyhynulých, rostlinných a živočišných druhů. „Řada významných nálezů fosilií přispěla k rozšíření znalostí o vývoji třetihorních rostlinných společenstev nejen na území Českého středohoří. A náš host měl na těchto objevech významný podíl,“ podotýká koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 Miroslav Radoň je už čtvrt století kurátorem geologických sbírek Regionálního muzea v Teplicích, kde je také od roku 2013 vedoucím přírodovědného oddělení. Zkoumá a aktivně objevuje mineralogické a paleontologické lokality v Českém středohoří a také v Krušných horách na Teplicku. Je mj. spoluautorem knihy Minerály Českého středohoří a jedním z tvůrců stálé geologické expozice Muzea Josefa Emanuela Hibsche v Homoli u Panny na Ústecku.

Café Nobel se uskuteční v prostorách planetária v Teplicích, začátek je v 18:00 h. Místa na přednášku si můžete rezervovat na adrese . Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.

Kontakt: Mgr. Frederik Velinský, , 475 286 138