Doktorandi UJEP si polepší

Vyšší stipendia než v Brně či Olomouci

Stejnou početní úlohu jsme sice řešili již v dubnu tohoto roku, ale protože tento týden došlo ze strany kraje k finálnímu schválení dodatečné podpory pro UJEP ve výši 4 milionů korun, pojďme se těmi zlaťáky prohrábnout ještě jednou. Největší část, celkem 2 mil. korun, půjde našim doktorandům. UJEP tak podpoří 67 mladých doktorandů částkou 2 500 Kč za měsíc, a to i zpětně od začátku roku 2018. Jejich měsíční stipendium tedy bude 13 750 Kč, což je více, než pobírají doktorandi např. v Brně či Olomouci. Zbývající částka se rozdělí mezi FZS UJEP (více odborníků do vzdělávání) a FSI UJEP (Centrum virtuálních prototypů a aditivních technologií).

Jsem Ústečan!

Přesně podle slov našeho rektora doc. Martina Baleje jsme jako Ústečané hrdí, že vedení kraje si uvědomuje důležitost investice do vzdělání. Je to ta správná cesta k postupné proměně regionu v místo, kde je dobré se narodit, vystudovat a prožít spokojený, naplněný život. Ústeckému kraji se takto uložené peníze mnohonásobně vrátí. Jak? Pojďme si slíbit, že se tady, za rok potkáme a podíváme se na zcela konkrétní doktorandské úspěchy univerzity severu. Tak do roka a do dne!