Kulturní geograf z UJEP o Papuáncích - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Kulturní geograf z UJEP o Papuáncích

Z Ústí nad Labem do Yawanu pod Yabem!

V rámci jednoho výzkumného projektu se PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., odborný asistent na katedře geografie PřF UJEP, snaží spojovat různé obory. Ač je sám zejména geografem, vystudoval také kulturologii, věnoval se estetice, má blízko k dokumentární tvorbě a původně dokonce zvažoval studium architektury. V jeho pojetí tak geografie získává unikátní a inovativní přesah. Posuzuje estetickou hodnotu map, zabývá se uživatelským hodnocením kartografických výstupů, aplikací mentálních map v kulturní geografii či samotnou didaktikou geografie. A v poslední době také Papuánci a tím, jaký vliv mají na jejich život moderní technologie. Nedávno se vrátil z vesnice Yawan, ležící v “údolí” řeky Uruwy (pro srovnání zhruba ve stejné výšce jako náš Praděd), v místech, kde se do veletoku kaskádovitým vodopádem dramaticky napojuje horská řeka Yabem.

Dnešní svět je jedna velká, globalizovaná vesnice

Ano, existují odlehlejší místa, ale i do většiny z nich dnes již pronikl internet a moderní technologie, a tím i vliv moderní civilizace. Právě tento fenomén je předmětem pozorování doktora Bláhy a jeho kolegy, kulturního antropologa Martina Soukupa, a je podle nich novou výzvou pro dnešní kulturology, antropology a geografy (a koneckonců jistě i pro architekty či dokumentaristy). V článku, který včera vyšel v magazínu UNIVERSITAS, hovoří Jan D. Bláha například o tzv. virtuálním sousedství, o praktických rozdílech mezi životem v Ústí a v Yawanu, o ukradených slepicích a zlámané holi nebo o tom, jak chutná papoušek.

Máme radost, že Univerzita severu, konkrétně PřF UJEP, může spolupracovat s takto významným odborníkem, a přejeme panu Bláhovi mnoho úspěchů při další výzkumné činnosti, nejen v oblasti Papuy-Nové Guiney.