“Do 10 let budou učitelé chybět…”

O které konkrétní specializace půjde?

Zejména o učitele matematiky, přírodovědných předmětů a cizích jazyků, říká v reakci na článek v posledním čísle magazínu UNIVERSITAS děkan naší pedagogické fakulty doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. Odliv zájmu o studium učitelství má různé důvody, zcela jistě je však na místě zamyslet se i nad výší platů těch učitelů, kteří budoucí učitele připravují. Tedy pedagogů na pedagogických fakultách, jejichž mzdy jsou dnes leckde dokonce i pod úrovní mezd v regionálním školství.

Hlavní je začít jednat. A motivovat mladé akademiky k setrvání v kraji.

“Nedostatkem učitelů všech stupňů se zabýváme pravidelně na každém jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR. Ačkoli se situace liší ve velkých městech (Praha, Brno) a v regionech, jeden rys mají společný – do 10 let budou učitelé chybět. Půjde zejména o učitele matematiky, přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Je smutné, že ačkoli na tento stav upozorňujeme jako představitelé fakult připravujících učitele již více než 10 let, snahy o nápravu se objevují až v posledních dvou letech. Zásluhu na tom má bývalá ministryně Valachová a současný ministr Plaga. Jedná se však o opatření nesystémová, která se vždy týkají konkrétního roku. A zatímco mzdy v regionálním školství rostou v poslední době systémově, na fakultách připravující učitele to tak není. Může se tedy v brzké době stát, že nám (nejen) mladí akademici místo  doktorského studia a rozvoje akademické dráhy budou odcházet pryč a příprava budoucích učitelů tak utrpí další ránu. A nezapomeňme, že se tak dostaneme do spirály úpadku – budoucí učitelé budou nekvalitně připravováni, zájem o studium učitelství (i vlivem demografické křivky) klesá a ve výsledku budou produkováni takoví absolventi, jejichž pedagogické působení ve školách ovlivní další generace. Jen doufejme, že zde bude ochota tento gordický uzel rozetnout co nejdříve, protože už včera bylo pozdě…” komentuje toto žhavé téma Pavel Doulík.

Dodejme, že pokud selže i fond F, je tu ještě možnost využít plán B, přesněji řečeno “nouzový plán“…ehm.