Fakulty UJEP připravily přednášky pro budoucí maturanty - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Fakulty UJEP připravily přednášky pro budoucí maturanty

Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) a Přírodovědecká fakulta (PřF) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně připravily přednášky pro žáky maturitních ročníků ústeckých středních škol.
Konkrétně se jedná o studenty 4. ročníků Střední průmyslové školy v Resslově ulici v Ústí nad Labem a Gymnázia a Střední odborné školy dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, p. o.
V aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP pro ně budou ve dnech 20.–23. 9. 2016 připraveny nejen přednášky, ale také prohlídky laboratoří.
V rámci přednášek budou žáci seznámeni se studijními programy a obory jednotlivých fakult, které obohatí další zajímavé informace o fakultách a krátká videa o laboratořích a přístrojovém vybavením FVTM a PřF.
Následně budou mít budoucí maturanti možnost prohlídnout si fakultní laboratoře „in natura“, což bude doplněno zajímavým výkladem  vědeckých pracovníků fakult.
Této akce se pod dohledem školního pedagogického dozoru zúčastní až 330 žáků.

Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, 475 285 555, , FVTM
Fotografie k volnému užití: Laboratoře FVTM a PřF, archiv UJEP