Smart mobilita? Sdílení je radost! - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Smart mobilita? Sdílení je radost!

Ať už sdílíte zážitky nebo prostor v autě.

Jak chytře na mobilitu v době, kdy autem potřebuje jezdit skoro každý? Kdybyste žili v Nebrasce, zrušili byste prostě jeden lán kukuřice a přistavěli dálniční pruh, kterému se říká “carpool lane” a mohou v něm, když je zácpa, jezdit auta s více než jedním pasažérem.

Jenže vy žijete v Ústí. Labe se vypustit nedá (i když, pokud nepřijmeme nějaká chytrá řešení, na nichž mimochodem také pracuje naše fakulta sociálně-ekonomická, možná brzy samo vyschne) a z největšího pískovcového kaňonu v Evropě, na který se k nám jezdí dívat lidé z celého světa, si přece ukrajovat nebudeme, to by byla škoda. O kvalitě života, negativně ovlivněné dopady auto dopravy na lidské zdraví a životní prostředí, ani nemluvě.

Co tedy s tím? Odpovědí na tuto otázku se odborníci z FSE, FŽP, PřF a FUD UJEP zabývají v projektech, jako je Smart City – Smart Region – Smart Community. V součinnosti s Fakultou dopravy ČVUT, ICUKem a Ústeckým krajem došlo během prosincového semináře k prezentaci výzkumných aktivit a otevřela se diskuze o konkrétních možnostech spolupráce a zavádění teoretických výstupů z projektů našich vědců do regionální praxe.

Věříme, že kromě zamýšleného výsledku snížení najetých vozo-kilometrů a negativního efektu automobilové dopravy na lidské zdraví a životní prostředí pocítíme díky těmto společným aktivitám kraje a odborníků z naší univerzity i další pozitiva, která ke zlepšení kvality života také zcela nepochybně přispívají. Na kole či při spolujízdě se toho totiž dá zažít mnohem víc, než když si své pozadí v autě vezete sami.

I když…