Dva noví děkani jmenováni - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Dva noví děkani jmenováni

Na univerzitní šachovnici je letos živo!

Celkem 6 fakult čeká tento rok pohyb částic na nejvyšší úrovni. Zatímco u Fakulty umění a designu se prostřednictvím včera slavnostně jmenovaného doc. Mgr. A. Pavla Mrkuse jedná o infinitezimální (tedy v podstatě neznatelný) pohyb a zároveň pokračování velmi úspěšného příběhu, na pedagogické fakultě dochází mezi dosavadním děkanem prof. PaedDr. Pavlem Doulíkem, Ph.D., a nastávajícím, rovněž včera jmenovaným děkanem doc. PhDr. Jiřím Škodou, Ph.D., ke změně, která by se dala charakterizovat jako jistý druh stereoizomerie – stejné vazby, jen trochu odlišná prostorová geometrie.

Dalšími fakultami, které to letos na nejvyšší úrovni rozhýbou, jsou FŽP UJEP, FSI UJEP, FF UJEP a FZS UJEP. Ať už půjde o pohyb infinitezimální, rotační, vibrační či translační, můžeme vás ujistit, že se rozhodně nebude jednat o pohyb Brownův. Když už se totiž nějaká osobnost stane děkanem či děkankou některé z našich fakult, nejedná se o náhodu, ale o zcela cílené a dlouholetými zásluhami odůvodněné veřejné ocenění výjimečných osobních i profesních kvalit.

Včera jmenovaným děkanům proto srdečně blahopřejeme a těšíme se na jejich působení na půdě univerzity.