Evropský týden udržitelného rozvoje na UJEP

Instituce a jednotlivci, kteří chtějí dát najevo, že se snaží a mohou žít ve společnosti beroucí ohledy na své okolí i na budoucí generace, spojuje již od roku 2015 celoevropský festival akcí propagujících myšlenky udržitelného rozvoje – Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Každoročně se ho zúčastňují desetitisíce lidí po celé Evropě

Letos poprvé se do Evropského týdne udržitelného rozvoje zapojuje také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od 20. do 26. 9. 2023 se přidá k tisícovkám různých akcí, konferencí, výstav, workshopů, seminářů, filmových promítání, komunitních setkání, dnů otevřených dveří apod., napříč celou Evropou s jediným cílem: dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme.

V Česku ETUR zastřešuje Ministerstvo životního prostředí, které letos spojí síly s Českým rozhlasem, na jehož stanicích bude možné ve dnech 18.–24. 9. 2023 sledovat řadu zajímavých reportáží a podcastů.

UJEP se k ETUR připojí v rámci Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT UNILEAD, ve kterém spolupracuje 24 českých univerzit na implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit v oblastech jako odpady, hospodaření s vodou, biodiverzita​, stravování​, zelená výstavba, energetický management, udržitelná IT infrastruktura, elektronizace​, udržitelná mobilita nebo odpovědné nakupování.

Ústecká univerzita pro ETUR připravila hned několik centrálních aktivit. Jedna z nich se zaměřuje na udržitelnou mobilitu a vybízí zaměstnance k cestě do práce s co největším zapojením vlastních sil. Za udržitelné způsoby dopravy bude přitom považována chůze, jízda na kole, koloběžce, jednokolce, skateboardu či bruslích, a dále pak linkový autobus, vlak a MHD v kombinaci s některým z předešlých způsobů dopravy.

 Zaměstnanci univerzity budou moci během ETUR do speciálně vytvořené tabulky zapisovat své cesty do práce s využitím udržitelné dopravy. Vítězové jednotlivci i fakulty s největším množstvím udržitelných kilometrů budou vyhlášeni během závěrečného odpoledne ETUR,“ říká jeden z organizátorů akce Miloslav Kolenatý.

Dalším tématem ETUR na UJEP bude udržitelné stravování. V průběhu „udržitelného“ týdne budou Menza UJEP i univerzitní kavárna Kampuska nabízet udržitelné varianty jídel včetně letáků s informacemi o environmentálním dopadu jednotlivých pokrmů. Více informací zde.

V rámci ETUR také budou moci zaměstnanci univerzity vyzkoušet systém vratných krabiček na jídlo, který se menza chystá zavést do konce roku 2023. Krabičky budou doplněny letáky s informacemi o jejich přínosu pro životní prostředí,“ doplňuje M. Kolenatý.

Program ETUR na UJEP doplní i „swap“, možnost přinést na určené místo v Kampusu UJEP nepotřebné věci, které mohou být někomu jinému ještě k užitku, a popřípadě si něco jiného odtud odnést.

Program ETUR vyvrcholí dne 26. 9. 2023 v 16:00 h závěrečným odpolednem ve venkovním amfiteátru Kampusu UJEP. Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý představí přínos Centralizovaného rozvojového programu UNILEAD. Zároveň zde budou vyhlášeni vítězové akce „udržitelná mobilita“ s největším množstvím udržitelných kilometrů (jednotlivec a fakulta) dosažených během ETUR. Následně se připojí doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., s komentářem k současným poznatkům o udržitelné mobilitě a souvisejícím mýtům. Od 17:30 h pak proběhne promítání filmu Udržitelný Palacký (Česko, 2019, 26 min) a od 18:00 h diskuse se zaměstnanci UJEP nad návrhy k rozvoji udržitelnosti na UJEP.

Více informací na webu.