Ministr zdravotnictví na FZS UJEP

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

dnes o aktuálních tématech českého zdravotnictví besedoval se studenty naší fakulty zdravotnických studií. K diskuzi o vzdělávání nelékařských pracovníků a jejich kompetencích, zejména se zaměřením na obory, které jsou na FZS vyučovány, tedy Ergoterapii, Fyzioterapii, Porodní asistenci a Všeobecné ošetřovatelství, se poté sešel také s děkanem FZS UJEP, doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc., a s rektorem univerzity, doc. PhDr. Martinem Balejem, Ph.D.

FZS UJEP vzdělává odborníky v oblastech, které jsou klíčové nejen lokálně, pro budoucnost našeho regionu, ale, dá se říci, globálně, pro budoucnost lidstva. Stačí si prolistovat pár statistik světové zdravotnické organizace a zjistíte, že 1 ze 7 lidí se v životě musí vyrovnávat s nějakým druhem postižení. Že 86 % lidí, kteří potřebují paliativní péči, ji bohužel nedostanou. Že kolem 50 miliónů lidí dnes ve světě trpí demencí a že tohle číslo v nejbližších letech pravděpodobně dramaticky vzroste. Přičtěte k tomu ty 4 děti, které přijdou každou vteřinu na svět a (necelé) dva lidi, kteří ze světa naopak odejdou a máte výsledek: obory věnující se zdravotní prevenci a péči budou potřeba čím dál více.

Když se říká, že technika má budoucnost, tak se možná zapomíná dodat, že ano, ale že kdybychom více dbali o své zdraví před i bezprostředně po nemoci či úraze, spousta té techniky by snad ani nebyla potřeba. Rozhodně ne ve zdravotnictví.  Je totiž, alespoň všem, kdo měli někdy s (nejen) českým zdravotnictvím tu čest, nad slunce jasnější, že jedním z důležitých faktorů, ovlivňujících schopnost udržet si zdraví či se uzdravit, je kvalita zdravotnické péče. A ta stojí a padá s kvalitou zdravotnického personálu. Která zase stojí a padá s kvalitou života všech těch vzdělaných a obětavých sestřiček, ošetřovatelů, porodních asistentek, ergoterapeutů a ergoterapeutek. (Fyzioterapeuti a fyzioterapeutky sem samozřejmě patří také, ale nemůžeme to říkat moc nahlas, protože by na nás potom v ordinacích byli ještě mnohem přísnější.)

A proto (jako obvykle) věříme, že kdykoli bude mít pan ministr možnost zabojovat v politice za jakékoli změny směrem k lepším podmínkám pro české zdravotníky, nebude se, tak jako mnohé pohádkové bytosti, zaklínat heslem “Mha přede mnou, MHA za mnou…”, ale vzpomene si na všechny ty zapálené studenty, kteří s ním dnes na FZS UJEP živě diskutovali. A zabojuje za ně. A za jejich budoucí pacienty. Jako lev.

P. S. Strašně moc by nás zajímalo, jestli Martin Hlavatý, student studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra, během diskuze ministrovi položil otázku, která, jak víme, pálí nejen jeho, ale i mnoho dalších mužů, studujících tento genderově zcela nevyváženě nazývaný obor… co myslíte? Zeptal?