Letos vyzpíváno 200 tisíc korun

Když jsi v tísni, řekni to písní.

Letošní benefiční koncert “Zpíváme pro Tebe” v Severočeském divadle byl již sedmý v řadě a podařilo se díky němu vybrat částku 200 tisíc korun pro jednu konkrétní rodinu z Ústeckého kraje. Organizace akce se tradičně zhostila sbormistryně a manažerka Ústeckého dětského sboru Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem paní PhDr. Martina Zemanová, Ph.D., členka katedry výchov uměním naší pedagogické fakulty.

Katedra výchov uměním je na první pohled trochu krkolomný název, ale ve světle takto praktické ukázky aktivit jejích členů si člověk uvědomí, že je to ve skutečnosti název velmi trefný. Vždyť právě o to jde. Vychovávat uměním, ať už výtvarným, dramatickým či, jako právě v tomto případě, hudbou. Zážitek schopnosti pomoci druhému tím, co dělám, je (nejen) pro malé dítě zásadně formující. Proto by bylo příliš jednostranné dívat se na každoroční koncert Zpíváme pro Tebe jako na akci, která pomáhá pouze rodinám obdarovaných. Hodnota oné výše popsané zkušenosti dětí ze sboru, radosti jejich rodin a vlastně všech, kdo si koupili lístek či přispěli nějakým finančním obnosem, je totiž ve svém důsledku jistě větší než hodnota vybraných peněz.

Jako jeden z hlavních partnerů akce za to děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník!